HALSTOP S.R.L. anunță începerea proiectului cu titlul „Dezvoltarea unui serviciu inovativ de diagnosticare și tratare a halenei” – acronim HAL-STOP

HALSTOP S.R.L

La 10.07.2020, HALSTOP S.R.L. din București, în calitate de beneficiar, a început implementarea proiectului „Dezvoltare unui serviciu inovativ de diagnosticare și tratare a halenei” – acronim HAL-STOP, cod MySmis 108585, în baza unui contract de finanţare încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului HAL-STOP il constituie finantarea activitatilor de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor ale HALSTOP S.R.L. (beneficiar), in cadrul proiectului HAL-STOP selectat la finantare de catre Ministerul Educației și Cercetării in cadrul Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor.

Acțiunea: 1.2.1

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui protocol nou si a unui serviciu inovativ, de diagnosticare corecta si tratare personalizata a halenei de cauze orale si extra-orale, intr-un termen de 21 de luni de la data de incepere a proiectului. Sursa de finanțare este Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020

Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI

Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilorAcțiunea: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate, Prioritate de investițiiPI 1b: Promovarea investițiilor în C&I,dezvoltarea de legături și sinergii întreîntreprinderi, centrele de cercetare șidezvoltare și învățământul superior, Acțiunea: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Valoarea totală a proiectului este de 1.011.301,23 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 655.150,49 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 163.787,61 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 90.993,13 lei, iar valoarea neeligibila inclusiv TVA de 101.370,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 21  luni, pana la data de 31.03.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact:

Director de proiect – Calenic Bogdan;
Tel: 0755044047;
Email: bcalenic@yahoo.co.uk

București, Bulevard Octavian Goga nr 23, Bloc M106, sc 3, interfon 69